Softskills ger dig fyra dynamiska verktyg för utveckling av personer, grupper och organisationer. Vi genomför konsultuppdrag och utbildar dig att kunna använda verktygen i din egen verksamhet.

Gruppanalys

 • Analysera gruppens nul√§ge som st√∂d f√∂r utvecklingsinsatser
 • √Ėka gruppmedlemmarnas f√∂rst√•else f√∂r vad som skapar effektiva team
 • √Ėka gruppens kompetensutnyttjande genom effektivare grupprocesser

Personprofil

 • √Ėka sj√§lvinsikten
 • Ta tillvara gruppmedlemmarnas styrkor
 • Rekrytera nya medarbetare
 • Tydligg√∂r utvecklingsomr√•den i din arbetsroll

Befattningsprofil 

 • √Ėka tr√§ffs√§kerheten i rekrytering
 • Genomf√∂r Jobbmatchning
 • Vad kan du utveckla i din arbetsroll?

 36o- feedback

 • √Ėka sj√§lvinsikt
 • Tydligg√∂r f√∂rv√§ntningar
 • Identifiera¬†utvecklingsomr√•den