360°-feedback

Ett nytt verktyg för ledarutveckling!

Genom att fÄ Äterkoppling frÄn mÀnniskor i olika positioner runt en ledare /chef vÀrdefull information till fortsatt ledarutveckling. AnvÀnd Softskills 360 till att:

  • Öka sjĂ€lvinsikt
  • Tydliggör förvĂ€ntningar
  • Identifiera utvecklingsomrĂ„den

Softskills 360-feedback bygger till stor del pĂ„ Stephen CoveyÂŽs ”7 Goda vanor” som beskriver vad framgĂ„ngsrika ledare gör. Genom denna teoretiska anknytning finns utmĂ€rkta förutsĂ€ttningar för att ta nĂ€sta steg efter genomförd 360: Att lĂ€ra och utvecklas med hjĂ€lp av resultatet.

Arbetsprocessen gÄr till enligt följande:

  1. Samtal med ”fokuspersonen” för introduktion av arbetet
  2. Val av respondenter i fokuspersonens omgivning
  3. Fokuspersonen och respondenterna fyller i enkÀten
  4. GenomgÄng av resultat med fokuspersonen
  5. FaststÀllande av mÄl och handlingsplan för utvecklingsarbete med utgÄngspunkt frÄn resultatet.
  6. Uppföljning med ny 360 efter 6-8 mÄnader

Kontakta oss för ytterligare information och se Utbildning för aktuella kursdatum.