Gruppanalys

Softskills gruppanalys är ett verktyg som lyfter fram gruppens styrkor och utvecklingsområden i relation till en mogen grupp. Med utgångspunkt från analysen blir en utvecklingsinsats fokuserad på det gruppen behöver bäst.
  • Ett webbaserat enk√§tverktyg som ger handfast information om de konkreta fr√•gor gruppen ska hantera f√∂r att utvecklas vidare.
  • √Ėkar gruppens insikter om effektivt teamarbete.
  • L√§tt att f√∂lja upp effekter av genomf√∂rda utvecklingsinsatser.

Mätområden

De områden som mäts är: Mål, Riktning i relation till målen, Återkoppling på resultat, Normer, Roller, Relationer, Inflytande, Kommunikation.

Enkäten

Webbenkäten består av ca 60 frågor som besvaras individuellt av gruppmedlemmarna. Det tar ca 15 minuter att fylla i enkäten.

Rapporterna

Resultatet av analysen åskådliggörs i lättöverskådliga rapporter som används för att arbeta vidare med gruppens utveckling. Rapporterna synliggör gruppens utvecklings-områden och visar på samstämmighet och skillnader mellan gruppmedlemmarnas uppfattningar.

Rapporterna är ett dynamiskt verktyg i det uppföljande samtalet med gruppen. Aha-upplevelserna kan direkt tas tillvara i en ökad förståelse för gruppens utveckling.

Läs mer om våra utbildningar och kontakta oss för mer information om Gruppanalysen.