Personprofil

Softskills personprofil Àr ett mÄngsidigt verktyg som till exempel kan anvÀndas till att
  • Öka sjĂ€lvinsikten
  • Tydliggöra gruppmedlemmarnas styrkor
  • Tillvarata potentialen hos mĂ€nniskan
  • Rekrytera nya medarbetare
  • Tydliggöra utvecklingsomrĂ„den i din arbetsroll

Personprofiler kan anvÀndas bÄde med fokus pÄ individ och pÄ gruppnivÄ.

SOFTSKILLS Personprofil Àr en webbaserad personprofil som beskriver hur mÀnniskor beter sig i fem olika dimensioner:

    Den PĂ„drivande: RĂ€ttfram, direkt, kraftfull
    Den Entusiastiske: Kommunikativ, positiv, inflytelserik
    Den Undersökande: Noggrann, systematisk, logisk
    Den Försiktige: Diplomatisk, avvaktande, foglig
    Den Stabiliserande: VĂ€nlig, lugn, tĂ„lmodig

Fokus pÄ person

Öka förstĂ„elsen för sin sjĂ€lvbild  samt att fĂ„ rĂ€tt person pĂ„ rĂ€tt plats inom företaget. Perfekt för som ett samtalsunderlag vid till exempel coachning och handledningssamtal.

Fokus pÄ gruppen

Öka förstĂ„elsen för individuella olikheter och ta tillvara gruppmedlemmarnas styrkor. Personprofilerna Ă€r en vĂ€g till att prata om hur personerna i en grupp samspelar.

 

LÀs mer om vÄra utbildningar och kontakta oss för mer information om Personprofilen.